Ranking kierunków podyplomowych wg nazwy

Ranking pokazuje podyplomowe kierunki studiów na polskich uczelniach ściśle wg ilości nazw powtarzających się kierunków.

Nazwy kierunków podlinkowaliśmy do wyszukiwarki kierunków.
Wzięliśmy pod uwagę nazwy kierunków, które wystąpiły przynajmniej 3 razy.
Stan na 1.7.2015.


NAZWA KIERUNKU
ILOŚĆ
Logopedia 56
Zarządzanie zasobami ludzkimi 53
Edukacja dla bezpieczeństwa 53
Bezpieczeństwo i higiena pracy 52
Socjoterapia 49
Przygotowanie pedagogiczne 44
Zarządzanie nieruchomościami 43
Zamówienia publiczne 34
Oligofrenopedagogika 33
Zarządzanie oświatą 33
Terapia pedagogiczna 31
Wycena nieruchomości 30
Rachunkowość 30
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 29
Asystent rodziny 28
Doradztwo zawodowe 25
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 23
Zarządzanie kryzysowe 22
Zarządzanie kulturą 22
Pedagogika resocjalizacyjna 22
Zarządzanie projektami 22
Administracja publiczna 20
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 18
Organizacja i zarządzanie oświatą 18
Coaching 18
Surdopedagogika 18
Rozwój kompetencji pracowników i wyzwania nowoczesnego HR 17
Informatyka z elementami e-learningu 17
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 17
Wiedza o społeczeństwie 17
Zarządzanie jakością 16
Tyflopedagogika 16
Public Relations 16
Zarządzanie w ochronie zdrowia 16
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 16
Arteterapia 15
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 15
Wychowanie do życia w rodzinie 15
Diagnoza i terapia pedagogiczna 14
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 14
Wycena Nieruchomości 13
Doradztwo zawodowe i personalne 13
Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym 13
Rachunkowość i finanse 13
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 13
Neurologopedia 12
Terapia zajęciowa 12
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 12
Przygotowanie Pedagogiczne 12
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii 12
Resocjalizacja i socjoterapia 12
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 12
Informatyka 11
Negocjacje i mediacje 11
Administracja i zarządzanie publiczne 11
Matematyka 11
Administracja 11
Zamówienia Publiczne 11
Przedsiębiorczość 11
Wychowanie fizyczne 10
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami profilaktyki 10
Doradztwo podatkowe 10
Zarządzanie w administracji publicznej 10
Rachunkowość i podatki 10
Resocjalizacja 10
Psychodietetyka 10
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 10
Terapia Pedagogiczna 10
Pośrednictwo pracy 10
Informatyka dla nauczycieli 10
Psychologia w biznesie 9
Transport – Logistyka – Spedycja 9
Business English 9
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja 9
Dziennikarstwo 8
Przyroda 8
Organizacja pomocy społecznej 8
Zarządzanie sprzedażą 8
Organizacja i Zarządzanie Oświatą 8
Zarządzanie BHP 8
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 8
Prawo zamówień publicznych 8
Grafika komputerowa 8
Etyka 8
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji 8
Historia 8
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 8
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa 8
Zarządzanie bezpieczeństwem 8
Mediacje i negocjacje 8
Zarządzanie Nieruchomościami 8
Handel zagraniczny 8
Asystent Rodziny 7
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 7
Windykacja należności 7
Doradztwo Zawodowe 7
Nauczanie języka polskiego jako obcego 7
Bankowość 7
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki 7
Zarządzanie Projektami 7
Dietetyka 7
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego 7
Studia menedżerskie 7
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 7
Kadry i Płace 6
Podologia 6
Podyplomowe studia pedagogiczne 6
Przedsiębiorczość dla nauczycieli 6
Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami 6
Logistyka 6
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 6
Psychologia transportu 6
Akademia trenera 6
Edukacja dla Bezpieczeństwa 6
Komunikacja w biznesie 6
Public relations 6
Psychoonkologia 6
Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku 6
Audyt wewnętrzny 6
Wiedza o kulturze 6
Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej 6
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro 6
Gimnastyka korekcyjna 6
Rachunkowość budżetowa 6
Edukacja techniczna 6
Menedżer jakości 6
Bezpieczeństwo wewnętrzne 6
Odnawialne źródła energii 6
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej 6
Prawo podatkowe 5
Transport drogowy i bezpieczeństwo ruchu drogowego 5
Bezpieczeństwo narodowe 5
Logopedia - studia kwalifikacyjne 5
Zarządzanie produkcją 5
Logopedia ogólna 5
Gerontologia społeczna 5
Akademia Trenerów Biznesu 5
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe 5
Zarządzanie przedsiębiorstwem 5
Studia Menedżerskie 5
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 5
Marketing internetowy 5
Pedagogika lecznicza 5
Psychologia w zarządzaniu 5
Zarządzanie projektami informatycznymi 5
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna 5
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE 5
Fizyka 5
Odnowa biologiczna 5
Zarządzanie w opiece zdrowotnej 5
Język angielski w biznesie 5
Administrowanie sieciami komputerowymi 5
Fotografia 5
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 5
Transport i spedycja 5
Zarządzanie podmiotami leczniczymi 5
Dziennikarstwo śledcze 5
Prawo gospodarcze 5
Kryminalistyka 5
Administracja Publiczna 5
Administracja samorządowa 5
Pedagogika 5
Menedżer sportu 5
Ubezpieczenia gospodarcze 5
Analityk Finansowy 5
Menedżer kultury 5
Zarządzanie w oświacie 5
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości 5
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 5
Projekty unijne i pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej 5
Systemy informacji geograficznej 4
Logopedia z emisją głosu 4
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym dzieci 4
Zarządzanie logistyką 4
BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem 4
Andragogika 4
Wychowanie Fizyczne 4
Kadry i płace 4
Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 4
Profilaktyka i terapia uzależnień 4
Analityka Medyczna 4
Informatyka stosowana 4
Zarządzanie środowiskiem 4
Podyplomowe studia menedżerskie 4
Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem 4
Neurologopedia - studia kwalifikacyjne 4
Zarządzanie Oświatą 4
Zarządzanie placówką oświatową 4
Marketing polityczny 4
Rachunkowość i Podatki 4
Prawo pracy 4
Systemy baz danych 4
Podatki i doradztwo podatkowe 4
Informatyka dla Nauczycieli 4
Mediacje rodzinne 4
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej 4
Gospodarka nieruchomościami 4
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna 4
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA 4
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 4
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 4
Historia i wiedza o społeczeństwie 4
E-marketing 4
E-commerce 4
Prawo samorządu terytorialnego i administracji 4
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw 4
Negocjacje i mediacje w biznesie 4
Controlling 4
User Experience Design 4
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza 4
Analityka medyczna 4
Wychowanie przedszkolne 4
Audyt systemów informatycznych 4
Gerontologia Społeczna 4
Prawo dowodowe 4
Ekonomia społeczna 4
Pedagogika terapeutyczna 4
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami 4
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie 4
Egzekucja administracyjna 4
Zarządzanie transportem 4
Zarządzanie ryzykiem w organizacji 4
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 4
Kosmetologia 4
Zarządzanie projektami IT 4
Instrumentalistyka 4
Wokalistyka 4
Podatki i Doradztwo Podatkowe 4
Rachunkowość i Finanse 4
Historia i społeczeństwo 4
Doradztwo finansowe 4
Informatyka i technologia informacyjna dla nauczycieli 4
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym 4
Pedagogika Resocjalizacyjna 4
Zarządzanie w służbie zdrowia 4
Odnowa biologiczna w kosmetologii i dietetyce 3
BHP 3
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności 3
Bibliotekoznawstwo 3
Administracja – zarządzanie i organizacja 3
Prawo spółek 3
Systemy i sieci komputerowe 3
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 3
Podatki i Prawo Podatkowe 3
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 3
Psychologia Transportu 3
Kosmetologia w medycynie 3
Logistyka w biznesie 3
Kosmetologia stosowana 3
Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii 3
Prawo Pracy 3
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3
Biologia 3
Edytorstwo 3
Filologia polska 3
Mediacje 3
Podatki 3
Diagnostyka pojazdów samochodowych 3
Organizacja i zarządzanie w oświacie 3
Prawo w ochronie zdrowia 3
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 3
Handel Zagraniczny 3
Wizaż, stylizacja i technologie fryzjerskie 3
Doradca zawodowy 3
Podologia praktyczna 3
Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego 3
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z socjoterapią 3
Organizacja i zarządzanie sportem 3
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe 3
Gerontopedagogika 3
Audyt i kontrola wewnętrzna 3
Zintegrowany System Informatyczny SAP ERP 3
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3
Edukacja przedszkolna 3
Transport i Spedycja 3
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli 3
Zarządzanie personelem 3
Akademia Rozwoju Osobistego 3
Kontroler wewnętrzny 3
Doradca podatkowy 3
Bezpieczeństwo systemów informatycznych 3
Menedżerskie 3
Trener Biznesu 3
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe 3
Detektywistyka i wywiad gospodarczy 3
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3
Fizjoterapia w sporcie 3
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3
Coaching i mentoring 3
Zarządzanie instytucjami publicznymi 3
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji - studia kwalifikacyjne 3
Doradca finansowy 3
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego 3
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym 3
Korekcja wad postawy 3
Menedżer Jakości 3
Ochrona danych osobowych w biznesie i administracji 3
Edukacja literacka, kulturalna i językowa dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym 3
Kadry i płace w praktyce 3
Koordynator Kontroli Zarządczej w Administracji Publicznej 3
Zarządzanie biznesem 3
Zarządzanie procesami logistycznymi 3
Muzykoterapia 3
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych 3
Nauczyciel przyrody 3
Archiwistyka 3
Zarządzanie projektem 3
E-administracja 3
Programowanie urządzeń mobilnych 3
Prawo medyczne 3
Detektywistyka 3
Filozofia i Etyka 3
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego 3
Psychologia w Biznesie 3
Szacowanie nieruchomości 3
Teologia 3
Logistyka w Biznesie 3
Marketing terytorialny 3
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogika 3
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej 3
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem 3
Pedagogika przedszkolna 3
Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki (dla magistrów psychologii) 3
Pedagogika wczesnoszkolna 3
Grafika komputerowa i multimedialna 3
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka 3
Controlling i Rachunkowość Zarządcza 3
Zarządzanie logistyczne 3
Wychowanie do Życia w Rodzinie 3
Zarządzanie Kryzysowe 3
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 3
Bezpieczeństwo Narodowe 3
Kadry i płace w zarządzaniu 3
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 3
Podatki i prawo podatkowe 3
Zarządzanie w Turystyce i Hotelarstwie 3
Akademia Trenera 3
Podatki i skarbowość 3
Opieka nad osobami starszymi 3
Edukacja wczesnoszkolna 3
Seksuologia kliniczna 3
Administracyjny asystent medyczny 3
Rolnictwo 3
Prawo pomocy społecznej w działaniu organów JST 3
Akademia Coachingu 3
Psychologia sądowa 3
Geografia 3
Informatyka i technologie informacyjne 3
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 3
Szkoła Trenerów Biznesu 3
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej 3
Opieka nad dzieckiem do lat 3 3
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne - studia kwalifikacyjne 3
Job-Coaching - doradztwo zawodowe i coaching kariery - dwa semestry 3
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie 3
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) 3

Polityka Prywatności